Teenused:

Meie poolt pakutavad teenused kajastavad õigesti ja õiglaselt ettevõtja/ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid. Raamatupidamise korraldamisel rakendatavad arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti Finantsaruandluse Standardiga.

Eesti Finantsaruandluse Standard – rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega.

Raamatupidamispaketid:

A) Ühekordne konsultatsioon

Tasu vastavalt hinnakirjale

Sisaldab: Kliendi esmase konsulteerimise teenust, tema kontoplaani ja raamatupidamise sise-eeskirjade koostamist/täpsustamist, Kliendi raamatupidamise tarkvarasüsteemi algseadistust, ülevõetava seisundi kohaste algsaldode sisestamist jms ühekordselt vajalikke algtoiminguid.

B) Baasmaksumus

Igakuine tasu - vastavalt hinnakirjale või kokkuleppele

Sisaldab: perioodilist raamatupidamise korraldust vastavalt lepingule. Lühikokkuvõttena sisaldub igakuises tasus perioodiline ning hea tava kohane raamatupidamine, igakuiste deklaratsioonide teostamine ning nende esitamine (käibedeklaratsioon, tulu/sotsmaksu deklaratsioon) ning standardaruanded (kasumiaruanne ning bilanss).

C) Aastaaruande koostamine

Tasu sõltub kulutatud töötundidest.

Sisaldab: Raamatupidamise aastaaruande koostamist. Tasu on iga aasta kohta ühekordne ning võrdne teenuse igakuise tasu määraga.

Hinnakiri:

Teenuste hinnad jagunevad laias laastus kaheks – perioodiline teenus ning erakorralised tööd. Perioodilise teenuse hind sõltub ettevõtte raamatupidamislikest mahtudest ehk algdokumentide hulgast, mida tuleb läbi töötada. Algdokumenideks on müügiarve, ostuarve, sularahakviitung, kassa sisse- ja väljaminekuorder, kauba või põhivara mahakandmise ja arvelevõtmise akt.

Teenuse nimetus Hind Lisamärkus
0-3 dokumenti 10€
4-10 dokumenti 15€
11-20 dokumenti 20€
21-30 dokumenti 30€
31-40 dokumenti 40€
41-50 dokumenti 50€
51-70 dokumenti 60€
71-100 dokumenti 70€
101-200 dokumenti 150€
Korteriühistu 3€ korter
Palgaarvestus 3€ inimene
Raamatupidamisteenus 12€ tund
Raamatupidamisteenus tellija asukohas 15€ tund
Konsultatsioon 20€ püsikliendile tasuta
Aastaaruanne ühe kuu summa või individuaalne kokkulepe
Raamatupidamise sise-eeskiri alates 30€

Erakorraliste ja suuremahuliste tööde puhul kujuneb teenuse hind vastavalt kokkulepetele.